Đơn vị chủ trì và tổ chức

Chủ trì: Bộ Công Thương

Đơn vị Tổ chức: Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia
phối hợp với Đài Truyền hình KTS VTC

Thời gian - Địa điểm

từ tháng 05 - 08/2024 tại Hà Nội

Thành phần khách mời

Đại diện Bộ Công Thương
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ
Đài truyền hình KTS VTC
Đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam
Đại diện một số Tỉnh, Thành phố
Đại diện UNDP, GIZ
Đại diện Hiệp hội, tập đoàn, Doanh nghiệp…
Các cơ quan thông tấn, báo chí.

GIỚI THIỆU

Sản xuất và tiêu dùng bền vững được định nghĩa là “sử dụng các dịch vụ và sản phẩm liên quan, đáp ứng các nhu cầu cơ bản và nâng cao chất lượng đời sống, giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu độc hại, giảm thiểu rác thải và các chất gây ô nhiễm trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ đó, để không ảnh hưởng đến nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Mục tiêu phát triển bền vững số 12 (SDG 12) trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững nhằm mục đích bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững bằng cách “tạo ra các thay đổi căn bản trong xã hội về sản xuất và tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ” (Liên Hợp Quốc).

Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021-2030 mới được phê duyệt gần đây đưa ra một phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện về sản xuất và tiêu dùng bền vững dựa trên 15 lĩnh vực là: chính sách, sử dụng tài nguyên, thiết kế, sản xuất, phân phối, dán nhãn, tiếp thị, mua sắm, lối sống, quản lý rác thải, truyền thông thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển khoa học – công nghệ, tài chính xanh và hợp tác quốc tế. Các vấn đề quan trọng về sắp xếp triển khai thực hiện đối với các bộ, chính quyền địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và xã hội dân sự cũng được bao trùm.

Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030; trong năm 2021 các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu đạt kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

Tỉnh Thanh Hóa đã hình thành được 193 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo với tổng diện tích trên 10.000 ha; có 20 doanh nghiệp sản xuất rau an toàn tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 219 chuỗi cung ứng. Xây dựng và hình thành 39 khu/cụm trang trại chăn nuôi tập trung; hình thành 04 chuỗi liên kết từ sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp với tổng diện tích rừng sản xuất 9.947,84 ha và 3.178 hộ gia đình chủ rừng tham gia. Hình thành 23 chuỗi liên kết, gồm 06 chuỗi liên kết khai thác thủy sản từ khâu sơ chế, chế biến - tiêu thụ, 17 chuỗi liên kết nuôi trồng thủy sản ở khâu sản xuất, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp, 14 hộ nông dân và 200 tàu cá.

Tỉnh Quảng Ninh đã rất quyết liệt trong việc thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, đã có 236 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tàu du lịch, 15 doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kayak, đò chèo tay và 51 doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản đã ký cam kết không sử dụng sản phẩm từ nhựa dùng một lần trong các hoạt động dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long. Hiện tại, tỷ lệ rác thải nhựa dùng một lần phát sinh từ hoạt động du lịch giảm 90%. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác thay thế phao xốp trên các công trình nổi (được cấp phép hoặc chờ cấp phép) trên Vịnh. Tỷ lệ thay thế phao xốp bằng vật liệu nổi bền vững của các công trình nổi trên Vịnh Hạ Long đạt 94%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững còn một số hạn chế, như: Chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về một số chỉ tiêu sản xuất, tiêu dùng bền vững, nhất là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo, áp dụng các mô hình thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng; tiêu chí mô hình cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sinh thái và bền vững; mua sắm công xanh..., dẫn đến khó khăn cho các địa phương trong việc triển khai, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước có chuyên môn về phát triển bền vững trên địa bàn còn thiếu, đồng thời cũng không có nhiều cơ hội được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, dẫn đến khó khăn trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hành sản xuất, tiêu dùng bền vững, hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận doanh nghiệp, người dân về sản xuất và tiêu dùng bền vững còn hạn chế. Khó khăn về vôcủa doanh nghiệp khi chuyển đổi sang nền sản xuất xanh phải lựa chọn được mô hình, công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

Cùng với đó, vốn đầu tư là một trong những thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực tài chính hạn chế, song lại rất khó để tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi cũng như lãi suất thấp. Chính vì vậy, tiếp nối thành công của Chương trình ”Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại” năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức Chương trình ”Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người tiêu dùng, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu dùng bền vững; góp phần thay đổi môi trường sống được tốt hơn.

Dự kiến số lượng Đại biểu tham dự

+

Đại biểu tham dự trực tiếp

++

Đại biểu theo dõi trực tuyến

Diễn giả

Cơ quan thông tấn báo chí

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

01

Phổ biến và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; Doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, người tiêu dùng.

02

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kết nối các hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững trong cả nước với nước ngoài.

03

Thông qua các hoạt động truyền thông: các siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu và nắm bắt rõ hơn về các quy định pháp luật, thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững.

04

Cung cấp thông tin để hướng dẫn, khuyến khích người tiêu dùng, doanh nghiệp, báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoặc hưởng lợi từ các hoạt động hướng tới Diễn đàn “Sản xuất, tiêu dùng bền vững năm 2024”.

05

Nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng trong sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

06

Nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ người tiêu dùng, về vai trò của Bộ Công Thương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

YÊU CẦU

01

Thể hiện được vai trò, lợi ích của người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hướng đến tiêu dùng bền vững.

02

Việc triển khai Chương trình “Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững năm 2024” phải đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

CÁC CHUỖI HOẠT ĐỘNG

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp, hệ thống bán lẻ.

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững, cụ thể:

 • Thời gian dự kiến: Tháng 4 - 6/2024.
 • Đối tượng khảo sát: mô hình sản xuất, công nghệ sản xuất, sản phẩm thân thiện môi trường tại các hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững; các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường phát triển theo hướng bền vững.
 • Nội dung khảo sát: (i) các hình thức thực hiện thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; (ii) các chương trình nhằm hỗ trợ, tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, người tiêu dùng thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững; (iii) kết quả thực hiện, khó khăn, hạn chế trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; (iv) ý kiến đề xuất, sáng kiến của các chủ thể liên quan (đơn vị quản lý, nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng,…)

Viết báo cáo, in ấn tài liệu để chia sẻ kinh nghiệm dựa trên kết quả của các hoạt động khảo sát.

Thực hiện ghi hình thực tiễn về mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững tại doanh nghiệp, địa phương để làm tư liệu và thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

Một số hội thảo/Tọa đàm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Hội thảo:

Hướng dẫn nhận biết các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn một số phường xã.

Phát triển hệ thống phân phối xanh và tiêu dùng xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực liên kết bền vững giữa sản xuất – phân phối – tiêu dùng.

Hoạt động thực tế:

Phát động các đoàn viên, thanh niên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; tái chế các mô hình từ các sản phẩm đã qua sử dụng;

Phát động Hội phụ nữ là người tiêu dùng thông thái;

Thời gian: tháng 5-6/2024

Thời lượng: ½ - 1 ngày

Thành phần: Đại diện Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công thương; Đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Đại diện chuyên gia, Đại diện doanh nghiệp, người tiêu dùng, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Sinh viên các trường đại học.

LỄ PHÁT ĐỘNG SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2024

Thời gian: ½ ngày tháng 7/2024

Hình thức: Trực tiếp.

Địa điểm: Hà Nội

Quy mô: 100 đại biểu

Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại diện Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại diện Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Đại diện UBCT QG, Hoa hậu H’Hen Niê, UNDP Hiệp hội, Tập đoàn, Doanh nghiệp, Người tiêu dùng.

Tổ chức triển lãm trưng bày các sản phẩm bền vững và thân thiện môi trường

Thời gian: 3 ngày, dự kiến tháng 7/2024

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Hà Nội/ một số địa phương

Quy mô dự kiến: 50 gian hàng

Nội dung tổng quan: trưng bày, giới thiệu các mô hình thực tiễn về sản xuất bền vững; chia sẻ, hướng dẫn thực hành tiêu dùng bền vững. Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tăng cường kết nối kinh doanh, người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm thực tiễn các sản phẩm bền vững.

Các hoạt động tại Triển lãm

Ngày thứ 1

- Đồng hành cùng chương trình của Hoa hậy H’Hen Niê;
- Chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm của doanh nghiệp về sản xuất các sản phẩm xanh theo hướng bền vững;
- Áp dụng công nghệ giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm thật, giả trên Thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, hướng tới Tiêu dùng bền vững.
- Kết nối cung và cầu các sản phẩm thân thiện với môi trường vào trong các hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, sàn giao dịch thương mại...
- Game show, chương trình tại các gian hàng triển lãm.

Ngày thứ 2

- Chia sẻ của KOL về thực hiện theo lối sống xanh, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường.
- Chia mô hình hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống xanh, phong cách sống xanh;
- Chia sẻ những câu chuyện về bảo vệ môi trường, phong cách sống sử dụng sản phẩm gần gũi với thiên nhiên….qua đó làm thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng;
- Chia sẻ, hướng dẫn sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thân thiện môi trường, nguyên vật liệu từ thiên nhiên...
- Kết nối cung và cầu các sản phẩm thân thiện với môi trường vào trong các hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, sàn giao dịch thương mại...
- Game show, chương trình tại các gian hàng triển lãm.

Ngày thứ 3

- Kết nối cung và cầu các sản phẩm thân thiện với môi trường vào trong các hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, sàn giao dịch thương mại...
- Trải nghiệm sản xuất sản phẩm tại các gian hàng của doanh nghiệp;
- Các hoạt động trao đổi quà tặng cho người tiêu dùng;
- GAME SHOW từ Ban Tổ chức.

Diễn đàn ”SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2024”

Tổ chức Diễn đàn để trao đổi về các vấn đề khó khăn, hạn chế và giải pháp để thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại:

Chủ đề: TIÊU DÙNG BỀN VỮNG: XU HƯỚNG CẦN ĐƯỢC DOANH NGHIỆP NẮM BẮT ĐỂ PHÁT TRIỂN

Thời gian: Tháng 7/2024

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Hà Nội

Quy mô dự kiến: 200 đại biểu tham dự

Diễn giả: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam;Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đại diện tỉnh/ thành phố; Đại diện đại một số ĐSQ; UNDP, Tổ chức GIZ; Eurocham; Hiệp hội Siêu thị; Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, Doanh nghiệp logistics...

Thành phần: Cơ quan Nhà nước, chuyên gia (trong và ngoài nước), doanh nghiệp (bao gồm cả đại diện một số doanh nghiệp đã được khảo sát), hiệp hội (Hội Phụ nữ, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Đoàn Thanh niên,…)

Nội dung

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ khâu về cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất bền vững;
Sản xuất cung ứng sản phẩm bị tác động bởi thị trường, tiêu thụ và các yếu tố liên quan;
Thực trạng hệ thống phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường;
Đánh giá kết quả quá trình thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại một số địa phương;
Người tiêu dùng có nhận thức như thế nào về sản xuất và tiêu dùng bền vững;
Nhận định xu hướng tiêu dùng;
Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hướng đến sản xuất xanh;
Đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững;
Các nghiên cứu khoa học hỗ trợ thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường;
Chính sách, pháp luật của nhà nước để thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững;
Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng mạng lưới kết nối tiêu dùng bền vững;
Vai trò của truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng;
Tín dụng xanh góp phần thúc đẩy sản xuất – tiêu dùng bền vững;

KẾ HOẠCH

Công tác chuẩn bị

Tháng 2-4/2024

 • Chuẩn bị và hoàn thành kế hoạch tổ chức Chương trình
 • Chào truyền thông, quảng cáo và vận động tài trợ

Khảo sát

Tháng 5-6/2024

 • Khảo sát một số các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại trên toàn quốc.
 • Soạn thảo và gửi các văn bản tới các cơ quan có liên quan theo yêu cầu của từng chương trình, hoạt động;
 • Liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại trên toàn quốc tham gia triển lãm;
 • Chuẩn bị nội dung và phương án tổ chức Diễn đàn, Triển lãm;
 • Soạn và gửi Thư mời đại diện CP, bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia tham dự & phát biểu tại Diễn đàn;
 • Truyền thông về Chương trình (đăng trailer, tin, phóng sự)
 • Chọn các đối tác cung cấp dịch vụ bên ngoài (sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn,...)
 • Gửi thông báo tới các đơn vị ký gói truyền thông đồng hành cùng chương trình về việc DN gửi các nội dung truyền thông theo quyền lợi của Hợp đồng;
 • Tổ chức một số Hội thảo/Tọa đàm hướng Triển lãm, Diễn đàn ”Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững năm 2024”

Tổ chức tọa đàm - giới thiệu

Tháng 7/2024

 • Tổ chức một số tọa đàm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững, cầu nối giữa các doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối tới tay người tiêu dùng.
 • Chốt danh sách các các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại tham gia triển lãm;
 • Truyền thông cao điểm về chương trình, kết hợp banner quảng cáo, phỏng vấn chuyên gia và thực hiện chuyên đề về Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững;
 • Hoàn thiện các hạng mục công việc tổ chức Triển lãm, Diễn đàn (Theo bảng Checklist các hoạt động);
 • Làm việc nội dung và thống nhất và hoàn thiện các sản phẩm với các đối tác cung cấp dịch vụ bên ngoài (sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn,...);
 • In ấn giấy mời, gửi thư mời khách VIP và đại biểu tham dự;
 • Gửi thông báo tới các đơn vị ký gói truyền thông đồng hành cùng chương trình về việc DN gửi các nội dung truyền thông theo quyền lợi của Hợp đồng;
 • Sản xuất phóng sự và Kịch bản chương trình;
 • Tổ chức Triển lãm, Diễn đàn.

Tổ chức Diễn đàn

Tuần 4 tháng 7/2024

 • Hoàn thiện và check lại lần cuối các hạng mục công việc chuẩn bị Triển lãm, Diễn đàn
 • Tổng duyệt
 • Tổ chức chương trình Diễn đàn

KẾ HOẠCH

 1. Công tác chuẩn bị

  Tháng 2 - 4/2024
  • Chuẩn bị và hoàn thành kế hoạch tổ chức Chương trình
  • Chào truyền thông, quảng cáo và vận động tài trợ
 2. Khảo sát

  Tháng 5 - 6/2024
  • Khảo sát một số các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại trên toàn quốc.
  • Soạn thảo và gửi các văn bản tới các cơ quan có liên quan theo yêu cầu của từng chương trình, hoạt động;
  • Liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại trên toàn quốc tham gia triển lãm;
  • Chuẩn bị nội dung và phương án tổ chức Diễn đàn, Triển lãm;
  • Soạn và gửi Thư mời đại diện CP, bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia tham dự & phát biểu tại Diễn đàn;
  • Truyền thông về Chương trình (đăng trailer, tin, phóng sự)
  • Chọn các đối tác cung cấp dịch vụ bên ngoài (sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn,...)
  • Gửi thông báo tới các đơn vị ký gói truyền thông đồng hành cùng chương trình về việc DN gửi các nội dung truyền thông theo quyền lợi của Hợp đồng;
  • Tổ chức một số Hội thảo/Tọa đàm hướng Triển lãm, Diễn đàn ”Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững năm 2024”
 3. Tổ chức tọa đàm - giới thiệu

  Tháng 7/2024
  • Tổ chức một số tọa đàm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững, cầu nối giữa các doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối tới tay người tiêu dùng.
  • Chốt danh sách các các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp logistics; các siêu thị bán lẻ, trung tâm thương mại tham gia triển lãm;
  • Truyền thông cao điểm về chương trình, kết hợp banner quảng cáo, phỏng vấn chuyên gia và thực hiện chuyên đề về Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững;
  • Hoàn thiện các hạng mục công việc tổ chức Triển lãm, Diễn đàn (Theo bảng Checklist các hoạt động);
  • Làm việc nội dung và thống nhất và hoàn thiện các sản phẩm với các đối tác cung cấp dịch vụ bên ngoài (sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn,...);
  • In ấn giấy mời, gửi thư mời khách VIP và đại biểu tham dự;
  • Gửi thông báo tới các đơn vị ký gói truyền thông đồng hành cùng chương trình về việc DN gửi các nội dung truyền thông theo quyền lợi của Hợp đồng;
  • Sản xuất phóng sự và Kịch bản chương trình;
  • Tổ chức Triển lãm, Diễn đàn.
 4. Tổ chức Diễn đàn

  Tuần 4 tháng 7/2024
  • Hoàn thiện và check lại lần cuối các hạng mục công việc chuẩn bị Diễn đàn
  • Tổng duyệt
  • Tổ chức chương trình Diễn đàn

Thói quen tiêu dùng bền vững đã hình thành

01/08/2023

Nằm trong chuỗi sự kiện “Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại” thuộc...

Người tiêu dùng đóng vai trò quyết định trong chuỗi sản xuất bền vững

01/08/2023

Để bảo đảm hiệu quả quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, việc nâng cao nhận thức của chủ thể hoạt động...

Tổng Giám đốc VOV: Sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững là yêu cầu tất yếu

01/08/2023

VOV.VN - Để chuyển đổi thành công sang mô hình kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp cần đảm bảo 3 nguyên tắc: Bắt...

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là quá trình lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu giải pháp căn cơ

01/08/2023

Ngày 1/8/2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Đài...

Những hạn chế trong sản xuất và thói quen tiêu dùng bền vững

01/08/2023

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là quá trình lâu dài, cần nhiều hơn về hoạt động trao đổi, chia sẻ để thường...

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là xu hướng thiết thực và bắt buộc

01/08/2023

Nhằm nắm bắt và trao đổi thông tin về hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững, ngày 1/8/2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc...

Diễn đàn "Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại"

01/08/2023

Sáng 1/8 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đài truyền hình VTC tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất,...

[TBNN] Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại

01/08/2023

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là một quá trình lâu dài, không thể đạt được kết quả thành công trong một thời...

Liên hệ

Đài Truyền hình KTS VTC

Số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

0914 381 889